Dla zwiedzających

Uwaga!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, działalność placówek kultury, w tym muzeów pozostaje zawieszona.
W związku z powyższym ​​​​​​​Muzeum pozostaje zamknięte dla zwiedzających do 31 stycznia 2021 r. 

Sklepik muzealny również pozostaje nieczynny.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 
tel. + 48 68 363 83 70

------------------------------

Muzeum gromadzi w swoich zbiorach muzealia z zakresu archeologii, historii, etnografii i sztuki naszego miasta oraz rejonu historycznego i kulturowego pogranicza Śląska i Łużyc. Muzeum posiada bogatą kolekcję żarskiej porcelany, mirostowickiej ceramiki, artefaktów archeologicznych z rejonu Żar i Lubska, a także pocztówek, starodruków, map, numizmatów i przedmiotów codziennego użytku. Muzeum posiada kolekcję dokumentów i pamiątek związanych z historią żarskich jednostek wojskowych oraz gromadzi dokumenty i przedmioty związane ze współczesną kulturą regionu.

Muzeum prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń różnych środowisk zajmujących się kulturą, popularyzowaniem historii miasta, wychowaniem i kształtowaniem patriotycznych postaw mieszkańców. Współpracuje z muzeami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

W Muzeum funkcjonuje ponadto sklep z pamiątkami, wydawnictwami i widokówkami.

Zapraszamy!