"Dzieje energetyki wodnej w dorzeczu Bobru" - Wiktor Krajniak

Okładka książki Dzieje energetyki wodnej w dorzeczu Bobru
Książki
Ks/4
40,-

Celem pracy jest przedstawienie genezy i warunków rozwoju energetyki wodnej na rzece Bóbr. Specyficzne cechy współczesnej energetyki bobrzańskiej, takie jak: gęsta sieć elektrowni o niskich mocach, ich różnorodne wyposażenie technologiczne, bogaty wachlarz stosowanych rozwiązań hydrotechnicznych oraz liczne ruiny dawnych zabudowań fabrycznych przy opuszczonych stopniach wodnych, skłaniają do stawiania wielu pytań o istniejący stan rzeczy.

Dr Wiktor Krajniak, opierając się na obszernej bazie dokumentów archiwalnych, dawnych kronik i literatury przedmiotu, pieczołowicie odtworzył zmieniające się na przestrzeni wieków warunki wykorzystania rzeki Bóbr przez lokalną społeczność. Pozwala czytelnikowi dogłębnie zrozumieć ewolucję energetyki wodnej od młynów wodnych, które przez kolejne wieki były podstawowym źródłem energii dla średniowiecznych warsztatów rzemieślniczych, nowożytnych manufaktur i XIX. wiecznych fabryk, po współczesne elektrownie wodne. 

Zadziwiająca trwałość stopni wodnych w krajobrazie kulturowym dorzecza Bobru powoduje, że niniejsza książka jest interesującą pozycją nie tylko dla osób zainteresowanych hydrotechniką, ale stanowi również cenne źródło do dziejów licznych miejscowości położonych w dorzeczu Bobru. Autor w toku swej narracji zapoznaje czytelnika z procesami historycznymi, takimi jak kolonizacja niemiecka, rozwój stosunków wczesnokapitalistycznych czy industrializacja, które przez ponad 800 lat kształtowały unikalny charakter tego obszaru. Lektura książki uświadamia nam daleko posuniętą symbiozę między ludźmi a rzeką. Sprawia, że dorzecze Bobru jawi się nam jako region z bogatymi tradycjami wykorzystania rzeki, która przez wieki kształtowała jego unikalny krajobraz kulturowy i specyfikę gospodarczą.  

stron 247, oprawa twarda
​​​​​​​Oficyna Wydawnicza DEKOGRAF Żagań - Zielona Góra 2019  

Wszystkie prezentowane artykuły są dostępne w naszym sklepie stacjonarnym w godzinach otwarcia Muzeum.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

W przypadku zamówienia wysyłkowego prosimy napisać e-mail na adres muzeum@muzeumzary.pl.

W treści należy podać następujące dane: nazwę, numer ewidencyjny oraz ilość wybranego towaru, dane do wysyłki (imię i nazwisko / nazwę firmy, adres wysyłki). Sposób zapłaty - przedpłata. Przesłanie skanu potwierdzenia przelewu przyspieszy realizację zamówienia. Zamówienie zostanie wprowadzone do systemu a Ty otrzymasz e-maila z potwierdzeniem zakupu.

​​​​​​​​​​​​​​Zapraszamy!