Projekt "Przeszłość zapisana w kronikach, dokumentach i inskrypcjach. Dzieje Żar do 1815 roku"

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach otrzymało środki z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na realizację projektu „Przeszłość zapisana w kronikach, dokumentach i inskrypcjach. Dzieje Żar do 1815 roku”.  Niemieckim partnerem przedsięwzięcia jest Muzeum Viadrina mieszczące się we Frankfurcie nad Odrą. W ramach zadania przewidziane są spotkania edukacyjno-warsztatowe i konferencja naukowa. Ponadto powstanie również publikacja w językach: polskim i niemieckim. 

W Muzeum Viadrina odbyło się spotkanie inaugurujące projekt.

W spotkaniu rozpoczynającym projekt uczestniczyli

Kierownik Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą – dr Tim S. Müller

dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach - Małgorzata Cegielska

prof. dr hab. Leszek C. Belzyt

dr Anna Polak

dr Martin Schieck

W projekcie bierze także udział dr Paweł Karp.        

Projekt „Przeszłość zapisana w kronikach, dokumentach i inskrypcjach. Dzieje Żar do 1815 roku” współfinansowany jest z Funduszu Małych Projektów (FMP)  w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy  INTERRG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy.

                                                                                           *

 

1 lipca w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach odbyło się spotkanie edukacyjno-warsztatowe. Z Frankfurtu nad Odrą przyjechała do Żar grupa gości. Uczestnicy spotkania wzięli dział w dwóch spacerach. Odwiedzili między innymi farę oraz zespół zamkowo-pałacowy. Ponadto mogli poznać metody badań dokumentów archiwalnych i usłyszeć informacje dotyczące pożarów w Żarach, które opisane są w jednej z najbardziej znanych kronik dotyczących miasta, autorstwa Johanna Samuela Magnusa. Całość wydarzenia dopełnił wspólny poczęstunek, rozmowy oraz wymiana myśli naukowej.

                                                                                           *

 

W piątek 2 września nasze Muzeum zorganizowało wyjazd do Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Międzynarodowa grupa uczestników wysłuchała wystąpienia dr. Martina Schiecka "Żarscy studenci na Uniwersytecie Frankfurckim. Śladami uczniów żądnych wiedzy. Rezultaty i problemy badawcze". Wszyscy wybrali się także na spacer po mieście i poznali uroki oraz zabytki pięknego Frankfurtu. 

                                                                                          *

10 listopada odbyło się spotkanie w Muzeum Viadrina we Frankfurcie nad Odrą promujące książkę "Dzieje Żar do 1815 roku. Przeszłość zapisana w kamieniu i na papierze". Autorzy opowiedzieli o tematyce, którą poruszyli w opracowaniu. Promocji towarzyszyła wymiana myśli naukowej oraz gorąca dyskusja na sali. Wyjazd cieszył się ogromną popularnością, a opracowanie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. 

                                                                                         *

25 listopada w Żarach odbyło się podsumowanie projektu wraz z promocją książki "Dzieje Żar do 1815 roku. Przeszłość zapisana w kamieniu i na papierze". Do Muzeum przyjechała grupa Gości z Niemiec. Autorzy publikacji opowiedzieli o tematyce, którą podjęli. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W czasie konferencji wystąpili:

- Angelika Wójtowicz (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze)

- prof. Leszek C. Belzyt

„Dzieje Żar i analiza kronik miasta”

- dr Anna Polak 

„Historia wybranych żarskich zabytków”

- dr Paweł Karp

„Żarskie pożary na kartach kroniki Johanna Samuela Magnusa i w inskrypcjach zabytków epigraficznych”

- dr Martin Schieck

„Studenci żarscy na Uniwersytecie Frankfurckim”

 

 

 

Logo Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"Spotkanie w Muzeum ViadrinaSpotkanie w Muzeum ViadrinaSpotkanie w Muzeum ViadrinaSpotkanie w Muzeum ViadrinaSpotkanie 1 lipca w ŻarachSpotkanie 1 lipca w ŻarachSpotkanie 1 lipca w ŻarachSpotkanie 1 lipca w ŻarachSpotkanie 1 lipca w ŻarachSpotkanie we FrankfurcieSpotkanie we FrankfurcieWyjazd do Frankfurtu Spotkanie we Frankfurcie listopadSpotkanie we Frankfurcie listopadSpotkanie we Frankfurcie listopadSpotkanie we Frankfurcie listopadKonferencja w Żarach podsumowanieKonferencja w Żarach podsumowanieKonferencja w Żarach podsumowanieKonferencja w Żarach podsumowanieKonferencja w Żarach podsumowanie Konferencja w Żarach podsumowanie