Posiedzenie Rady Muzeum

W sobotę 20 lutego po raz pierwszy od ponad roku zebrała się Rada Muzeum działająca przy Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego w Żarach.

W skład Rady Muzeum wchodzą:
1. Franciszek Łuckiewicz.
2. Sławomir Falkowski.
3. Prof. dr hab. Tomasz Jaworski.
4. Krzysztof Polusik.
5. Elżbieta Maj - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
6. Ireneusz Brzeziński - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji.
7. Halina Majeryk - Radna Rady Miejskiej w Żarach.

W trakcie spotkania omówiono m. in. plany oraz zamierzenia Muzeum na bieżący rok.
Rada pozytywnie oceniła również sprawozdanie Dyrektora z działalności Muzeum w roku 2020.

Rada Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego