Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa. 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Zarząd Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, Dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach

mają zaszczyt zaprosić

na

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Program obchodów:

(środa) 8 maja 2024 r.

godz. 10.40 - Cmentarz Komunalny w Żarach, ul. Szpitalna 13

- złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku-Grobie Nieznanego Żołnierza

godz. 11.30 - Plac przy kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca, ul. Szymanowskiego 4

- rozpoczęcie uroczystości przy Pomniku Żołnierza Polskiego z udziałem wojskowej asysty honorowej 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego z Żagania, zaproszonych pocztów sztandarowych, organizacji pozarządowych i szkół

- wystąpienia

- montaż poetycki w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach

Modlitwa, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy

Przejście/przejazd uczestników uroczystości do Muzeum Pogranicza

Śląsko-Łużyckiego, pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.

WYSTAWA CZASOWA

- „Żołnierze Wojska Polskiego na Łużycach w kwietniu 1945 r. 79. Rocznica walk”

- projekcja filmu "1 Polska Dywizja Pancerna na szlaku wyzwoleńczym w Europie "

plakat obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa